Łukasz Olejnik

Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, prywatność, ochrona danych

Polityka-prywatnosci

Cześć!

Przetwarzanie danych

Dane są przetwarzane tylko w ściśle określonych celach, a operator gwarantuje ich poufność. Z drugiej strony, operator nie dostaje żadnych danych, bo nie ma miejsca gdzie byś mógł je podać.

Czego używam

Stosowane są następujące nowe:

  • Google Analytics - wystarczy już tego grepowania refererów.

  • Cookies - bo GA tego wymaga. Przy czym cookies możesz usunąć, zmodyfikować lub zablokować. Dużo ludzi blokuje cookies i/lub skrypty analityczne. Dlaczego nie Ty?

prywatnik

Comments is loading...

Comments is loading...