Łukasz Olejnik

Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, prywatność, ochrona danych

Współpraca / Konsulting

Głównym celem mojej pracy jest uczynienie sieci bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich.
Chętnie pomagam organizacjom oraz firmom w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, prywatności oraz ochrony danych.

Testuję. Wykonuję również wysokopoziomowe analizy.

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

  • Audyty oraz analiza bezpieczeństwa i prywatności architektury systemów
  • Modelowanie zagrożeń
    Bezpieczeństwo aplikacji, testy penetracyjne, audyty kodu
  • Ocena Skutków/Ryzyka dla Prywatności (Privacy Impact Assessment)
  • Ocena Skutków/Ryzyka dla Ochrony Danych (Data Protection Impact Assessment)
  • Inżynieria i strategia bezpieczeństwa oraz prywatności
  • Wdrażanie metodologii Privacy by Design
  • Analizy Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz Sieci Rzeczy (Web of Things)

Opis części osiągnięć i projektów można znaleźć tutaj.
Pomagam projektować sieć w ramach World Wide Web Consortium (W3C). Byłem też członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego (praca społeczna). Jestem w Komitecie Sterującym programu badawczo-rozwojowego CyberSecIdent (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

prywatnik

Comments is loading...

Comments is loading...